SMS V.I.P.

(PREMIUM VIP) ПРЕД ИМЕТО + ЦВЕТЕН ЧАТ


РЕЗЕРВАЦИЯ ПРИ ПЪЛЕН СЪРВЪР


СТАРТ С 120 КРЪВ, 100 БРОНЯ И HE ГРАНАТА


ЗАЩИТА ОТ TEAM BALANCE & AFK KICKER


VIP ТАГ В TAB


ДОСТЪП ДО ВИП ЧАТ


2х ПОВЕЧЕ ПАРИ ПРИ УБИЙСТВО


2Х ПОВЕЧЕ XP ПРИ УБИЙСТВО


+5 КРЪВ ПРИ НОРМАЛНО УБИЙСТВО, +10 КРЪВ ПРИ ГЛАВА


ДОСТЪП ДО GAG MENU


ЗАЩИТА НА НИКНЕЙМ


Достъп до Go Spec, Back $ Change team

SMS ADMIN

(SMS ADMIN) ПРЕД ИМЕТО + ЦВЕТЕН ЧАТ


ДОСТЪП ДО АДМИН ЧАТ


ЗАЩИТА ОТ TEAM BALANCE & AFK KICKER


ДОСТЪП ДО GAG MENU


РЕЗЕРВАЦИЯ ПРИ ПЪЛЕН СЪРВЪР


Достъп до Ban Menu


ДОСТЪП ДО KICK MENU


ДОСТЪП ДО SLAY/SLAP MENU


2Х ПОВЕЧЕ XP ПРИ УБИЙСТВО


ЗАЩИТА НА НИКНЕЙМ


Достъп до Go Spec, Back $ Change team


SMS V.I.P.

(PREMIUM VIP) ПРЕД ИМЕТО + ЦВЕТЕН ЧАТ


РЕЗЕРВАЦИЯ ПРИ ПЪЛЕН СЪРВЪР


ДОСТЪП ДО ВИП ЧАТ


2Х ПОВЕЧЕ XP ПРИ УБИЙСТВО


ДОСТЪП ДО GAG MENU


ЦВЕТНА ДИРЯ СЛЕД СЕБЕ СИ (TRAIL)


ЗАЩИТА НА НИКНЕЙМ

SMS ADMIN

(SMS ADMIN) ПРЕД ИМЕТО + ЦВЕТЕН ЧАТ


ЦВЕТНА ДИРЯ СЛЕД СЕБЕ СИ (TRAIL)


ДОСТЪП ДО АДМИН ЧАТ


ДОСТЪП ДО GAG MENU


РЕЗЕРВАЦИЯ ПРИ ПЪЛЕН СЪРВЪР


ДОСТЪП ДО KICK MENU


ДОСТЪП ДО SLAY/SLAP MENU


2Х ПОВЕЧЕ XP ПРИ УБИЙСТВО


ЗАЩИТА НА НИКНЕЙМ

За да закупите права, пишете на Discord:
Vulevv#7722